Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Συμβουλευτική

Το Φιλολογικό Φόρτης

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί μια ολοκληρωμένη διαδικασία δραστηριοτήτων προκειμένου να βοηθήσει το μαθητή στην επιλογή σπουδών και επαγγέλματος.

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται σε τρεις διαφορετικές συναντήσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την πλήρη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου  και αφορούν τη γνωριμία συμβούλου-μαθητή, την συμπλήρωση του τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και την ατομική συμβουλευτική συνεδρία.

Η συμβουλευτική διαδικασία απευθύνεται τόσο σε μαθητές γυμνασίου όσο και σε μαθητές λυκείου.  Η ιδανικότερη ηλικία για έναν μαθητή είναι μεταξύ 14-16 ετών και η χρονική στιγμή υλοποίησης της εξαρτάται από τον ίδιο το μαθητή.

Γνωριμία Συμβούλου-Μαθητή

Η πρώτη φάση της συμβουλευτικής διαδικασίας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη μιας οικείας σχέσης μεταξύ συμβούλου και μαθητή.

Πάνω σε αυτή τη σχέση στηρίζονται τα επόμενα στάδια της διαδικασίας γι αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να μην παραλείπεται.  Σκοπός της συνάντησης είναι ο εντοπισμός μιας πρώτης εικόνας της προσωπικότητας του μαθητή όπως και η προσέγγιση στα γενικά ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες του.

Συμπλήρωση Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού βοηθάει το μαθητή να ανακαλύψει τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τα ταλέντα του και πως αυτά ταυτίζονται με αντίστοιχες σχολές και επαγγέλματα.

Είναι αυτοματοποιημένο και παρέχει άμεσα αποτελέσματα της προσωπικότητας του μαθητή βασισμένα στην τυπολογία του Holland (διεθνώς αναγνωρισμένη θεωρία που βασίζεται στους 6 τύπους προσωπικότητας : πρακτικός-ρεαλιστικός-καλιτεχνικός-επιχειρηματικός-ερυνητικός-κοινωνικός).

Ο μαθητής χρειάζεται να είναι αποφασισμένος και σίγουρος για τις απαντήσεις που δίνει γιατί με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται και η ξεκάθαρη εικόνα των αποτελεσμάτων τα οποία οδηγούν σε πιθανές κατηγορίες επαγγελμάτων αλλά και σχολών που του ταιριάζουν.

Η συμπλήρωση του τεστ γίνεται στο χώρο του φροντιστηρίου και διαρκεί 20 με 30 λεπτά. Τα αποτελέσματα του τεστ  παρουσιάζονται και εκτυπώνονται σε ατομική προσωπική έκθεση η οποία ανήκει στο μαθητή.

Ατομική Συμβουλευτική Συνάντηση

Η τρίτη φάση της συμβουλευτικής ολοκληρώνει τη συμβουλευτική διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού όπου βασίζεται στις δύο προηγούμενες μέσα από τις οποίες παίρνουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το μαθητή. Σε αυτή τη συνάντηση αναλύονται διεξοδικά οι προσωπικές κλίσεις του μαθητή και ταυτίζονται με τις σχολές που του ταιριάζουν. Σκοπός της είναι η έγκυρη ενημέρωση του μαθητή γύρω από τις σχολές, τις προοπτικές στην αγορά εργασίας και τις διεξόδους μεταπτυχιακών σπουδών.

Αφήστε μας τις πληροφορίες σας

Και θα σας επιστρέψουμε το συντομότερο δυνατό