Εμεις

Το Φιλολογικό Φόρτης

Είμαστε μια ομάδα αυστηρά προσηλωμένη στους στόχους μας , που είναι κοινοί με αυτούς των μαθητών μας. Διαθέτουμε πλήρη κατάρτιση όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο, ο καθένας στο μάθημα που αναλαμβάνει να διδάξει. Η παιδαγωγική μας κατάρτιση μας καθιστά ικανούς να αντιμετωπίζουμε τις μαθησιακές ανησυχίες των μαθητών μας. Η αγάπη μας για το λειτούργημά μας αποτυπώνεται καθημερινά στην τάξη αλλά και έξω από αυτή. Το τρίπτυχο που μας χαρακτηρίζει είναι: Όραμα-Πίστη-Συνεργασία

Το Φροντιστήριο

Το Φιλολογικό Φόρτης είναι ένα φροντιστήριο που εξειδικεύεται σε μαθήματα Ανθρωπιστικού προσανατολισμού και στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.  Αυτό που το διαφοροποιεί είναι η συνεχής προσήλωση στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα με αποτέλεσμα την απόλυτη και ολοκληρωμένη  διδασκαλία τους.

Επιπλέον μέσα από το Αναγνωστήριο Δημοτικού παρέχει υποστηρικτική διδασκαλία σε μικρότερους μαθητές για όλες τις τάξεις του Δημοτικού.

Τα μαθήματα

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Φιλολογικό αφορούν κυρίως τα θεωρητικά αντικείμενα όπως τα Αρχαία Ελληνικά, τα Λατινικά και την Ιστορία. Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας αποτελεί αναπόσπαστο αντικείμενο για όλες τις ομάδες προσανατολισμού για το οποίο λειτουργούν αντίστοιχα τμήματα θεωρητικής,  θετικής,  και οικονομικής-πληροφορικής κατεύθυνσης.

Για την πρόσβαση των μαθητών στο 3ο πεδίο προσανατολισμού λειτουργούν τμήματα για το μάθημα Βιολογίας Γενικής Παιδείας.

Επιπλέον λειτουργούν τμήματα για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών για όσους μαθητές επιλέγουν σχολές όπου απαιτείται

Τα Τμήματα

Τα Τμήματα  που λειτουργούν στο Φιλολογικό αποτελούνται από ολιγάριθμες ομάδες ατόμων (3-6) και προσαρμόζονται σε σχέση με το γνωστικό επίπεδο κάθε μαθητή. Με τη δημιουργία των μικρών ομάδων οι καθηγητές χτίζουν μια οικεία σχέση με τους μαθητές η οποία τους βοηθάει να διανύσουν κάθε χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Εκπαιδευτικό Σύστημα που εφαρμόζεται στο Φιλολογικό από το ξεκίνημα της λειτουργίας του είναι αυτό που οδηγεί το μαθητή πιο κοντά στον στόχο του. Η μεθοδική προφορική και γραπτή εξέταση αποτελούν τους βασικούς άξονες εργασίας έτσι ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Οι μαθητές εφοδιάζονται τόσο με έντυπο όσο και με ηλεκτρονικό βοηθητικό υλικό το οποίο  βελτιώνει συνεχώς το γνωστικό τους υπόβαθρο.

Αφήστε μας τις πληροφορίες σας

Και θα σας επιστρέψουμε το συντομότερο δυνατό